תקנון ביטולים:

 • ביטול הרשמה לקייטנה החל מחודש לפני מועד פתיחת הקייטנה ועד שבוע לפני מועד פתיחת הקייטנה, יחייב את המבטל בתשלום דמי ביטול על סך 300 ש”ח.
 • ביטול הרשמה לקייטנה החל משבוע לפני מועד פתיחת הקייטנה ועד פתיחת הקייטנה יחייב את המבטל בתשלום דמי ביטול על סך 500 ש”ח.
 • ביטול הרשמה לקייטנה תוך כדי פעילות הקייטנה יחייב את המבטל בתשלום של 170 ₪ על כל יום שנכח בקייטנה, ללא קשר למחיר ששילמו על כל תקופת הקייטנה.
 • ביטול השתתפות במספר ימים בקייטנה החל מחודש לפני מועד פתיחת הקייטנה ועד שבוע לפני מועד פתיחת הקייטנה, יזכה את המבטל בסך של 50 ₪ לכל יום שביטל בו את ההשתתפות.
 • ביטול השתתפות במספר ימים בקייטנה החל משבוע לפני מועד פתיחת הקייטנה ותוך כדי הקייטנה, לא יזכה את המבטל בהחזר כספי.
 • ביטול השתתפות בתכנית הצהריים בקייטנה (בין השעות 14:00-15:45 בלי התמחות) החל מחודש לפני מועד פתיחת הקייטנה ועד שבוע לפני מועד פתיחת הקייטנה, יחייב את המבטל בתשלום דמי ביטול על סך 50 ₪.
 • ביטול השתתפות בתכנית הצהריים בקייטנה (בין השעות 14:00-15:45 בלי התמחות) החל משבוע לפני מועד פתיחת הקייטנה ועד פתיחת הקייטנה יחייב את המבטל בתשלום דמי ביטול על סך 100 ₪.
 • ביטול השתתפות בתכנית הצהריים בקייטנה (בין השעות 14:00-15:45 בלי התמחות) תוך כדי פעילות הקייטנה יחייב את המבטל בתשלום דמי ביטול על סך 100 ₪, כאשר מבצע את הביטול בשלושת הימים הראשונים. החל מהיום הרביעי לא יוחזר כסף עבור ביטול הצהרון.
 • ביטול השתתפות בתכנית הצהריים בקייטנה הכוללת התמחות מיוחדת (בין השעות 14:00-15:45) החל מחודש לפני מועד פתיחת הקייטנה ועד שבוע לפני מועד פתיחת הקייטנה:

א. מעבר ליום ארוך בלי התמחות – יחייב את המבטל בתשלום דמי ביטול על סך 100 ₪.

ב. מעבר ליום קצר – יחייב את המבטל בתשלום דמי ביטול על סך 150 ₪.

 • ביטול השתתפות בתכנית הצהריים בקייטנה הכוללת התמחות מיוחדת (בין השעות 14:00-15:45) החל משבוע לפני מועד פתיחת הקייטנה ועד סוף 3 ימים ראשונים של הקייטנה:

א. מעבר ליום ארוך בלי התמחות – יחייב את המבטל בתשלום דמי ביטול על סך 150 ₪.

ב. מעבר ליום קצר – יחייב את המבטל בתשלום דמי ביטול על סך 200 ₪.

החל מהיום הרביעי לא יוחזר כסף עבור ביטול הצהרון.

 • ביטול הרשמה לשני מחזורים ומעבר למחזור אחד יחייב את המבטל בתשלום מלא על המחזור האחד (ולא כחצי מהתשלום לשני מחזורים).
 • אין כפל מבצעים והנחות